Main menu

Manipulator – centrum sterowania alarmem

By system alarmowy mógł działać zgodnie z naszymi oczekiwaniami, musimy mieć możliwość komunikacji z centralą alarmową. Temu z kolei służą manipulatory, będące najważniejszym elementem systemu alarmowego.
Ważne jest, by manipulator znajdywał się w miejscu łatwo dostępnym i widocznym.

Jakie funkcje pełni manipulator?

  • Wydawanie polecenia załączenia i wyłączenia alarmu
  • Informowanie o alarmach, awariach i innych zarejestrowanych zdarzeniach
  • Programowanie centrali

Manipulator nie musi szpecić!

Obecna technologia pozwala na wybór całej gamy wzorów manipulatorów – od klasycznych z diodą LED lub wyposażonych w ekran LCD, aż po nowoczesne dotykowe manipulatory w różnych wersjach kolorystycznych.