Main menu

Najlepszy moment na instalację alarmu

Budujesz dom i myślisz o systemie alarmowym? Warto by chronił on Cię nie tylko po zakończonych robotach budowlanych, ale już w ich trakcie, kiedy na budowie znajdują się wartościowe materiały (np. kaloryfery, piece CO).

Kiedy najlepiej zamontować alarm?

Najlepszy moment na instalację systemu alarmowego jest po wykonaniu instalacji elektrycznej, wod-kan-gaz, ale przed wykonaniem tynków. Pozwoli to na sprawne ukrycie przewodów, które łączą czujki z centralą i ich ochronę przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas prac ekip budowlanych. Takie rozplanowanie pozwala również obniżyć koszty całej inwestycji.