Main menu

Systemy oddymiania

adwokat sosnowiec kursy kosmetyczne poznań

ODDYMIANIE

Największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru są dym oraz trujące gazy. Dlatego systemy oddymiania odgrywają tak wielką rolę w budynkach użyteczności publicznej. Mają zapewnić sprawną ewakuację ludzi z zagrożonych stref. Umożliwiają usuwanie trujących, lotnych związków z zagrożonych stref względnie zmniejszają ich koncentrację.

W skład większości systemów oddymiających wchodzą:

  • centrala oddymiająca, która steruje klapami oddymiającymi,
  • czujniki dymu lub temperatury,
  • klapy oddymiające, czyli najczęściej okna z siłownikami,
  • przyciski oddymiania i przewietrzania,
  • czujniki pogodowe.

Wyobraźmy sobie, że w budynku zaczyna się pożar. Jak będzie wyglądał schemat działania naszego systemu oddymiania? Pożar jest wykrywany przez czujnik dymu lub temperatury, który informuje o nim naszą centralę oddymiania. Centrala uruchamia wszystkie urządzenia, które mają zapewnić bezpieczną drogę ewakuacji, czyli otwiera klapy, otwiera lub zamyka odpowiednie drzwi i sygnalizuje o zagrożeniu. Schemat działania jest taki sam, jeśli ktoś wciśnie przycisk oddymiania. Centrala oddymiania wyposażona jest także w akumulatory, aby po utracie zasilania nadal była w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo. Dodatkowo, dzięki elektrycznym napędom otwierającym okna i klapy dymowe oraz elektrycznemu sterowaniu, możliwe jest wykorzystanie systemu oddymiania do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń. W tym celu wystarczy dodać tylko przycisk przewietrzania. Dzięki czujnikowi pogodowemu nasze klapy oddymiające zostaną zamknięte w razie deszczu lub silnego wiatru.