Main menu

Systemy przeciwpożarowe

tanie agd warszawa pracownicy tymczasowi sochaczew

System sygnalizacji pożaru, nazywany również potocznie systemem przeciwpożarowym, to zestaw urządzeń samoczynnie wykrywających i przekazujących informację o zaistniałym pożarze.

Od sposobu wykonania instalacji sygnalizującej pożar zależy nasze bezpieczeństwo. Nie można więc powierzać montażu urządzeń chroniących życie i mienie przypadkowym osobom czy firmom z małym doświadczeniem. Wydawanie tak dużych pieniędzy tylko po to, by spełnić wymagania przedstawicieli straży pożarnej podczas odbioru obiektu jest bez sensu. Jeśli już wykonujemy instalację, niech ona czemuś służy, niech będzie prawidłowo wykonana.

Często spotyka się błędy popełnione podczas instalacji systemu, polegające na złym zastosowaniu czujników, nieodpowiednim położeniu instalacji kablowej, wykorzystaniu złego przewodu, nieprawidłowym zasilaniu centrali pożarowej, która steruje wieloma urządzeniami w budynku: centralą oddymiania, urządzeniami odcinania instalacji gazowej, otwarciem drzwi automatycznych, zraszaczami, windą i DSO oraz pełni wiele innych funkcji ratujących życie.
Historia mówi, że wiele wadliwych instalacji przechodzi odbiór przez straż pożarną, lecz po przykrym zdarzeniu, gdy dochodzi do strat w życiu ludzkim i mieniu, wchodzą na obiekt eksperci z prokuraturą i stwierdzają szereg nieprawidłowości, za które później odpowiada wielu ludzi – włącznie z właścicielem obiektu. A wtedy już muszą znaleźć się winni.

Jakie obiektu mają obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru:

  • budynki handlowe lub wystawowe – jednokondygnacyjneo powierzchni powyżej 5000 m² i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m²,
  • teatry mające powyżej 300 miejsc i kina powyżej 600 miejsc, lokale gastronomiczne powyżej 300 miejsc, sale widowiskowe i sportowe powyżej 1500 miejsc,
  • szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej oraz ośrodki rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mające powyżej 100 łóżek,
  • szpitale i sanatoria mające powyżej 200 łóżek w budynku,
  • zakłady pracy zatrudniające powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
  • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe,
  • budynki zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni, posiadające powyżej 200 miejsc oraz inne budynki zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50, zgodnie z ustawą (często grupy zagraniczne wymagają, aby w hotelu był zainstalowany system sygnalizacji pożaru),
  • archiwa, muzea, zabytki budowlane, ośrodki elektronicznego przechowywania danych, centrale telefoniczne.

Pamiętajmy, że nawet tam, gdzie nie ma ustawowego wymogu prawidłowego zabezpieczenia obiektu poprzez zainstalowanie systemu wczesnego ostrzegania o powstałym pożarze, są jeszcze firmy ubezpieczeniowe, które oferują zniżki w ubezpieczeniu pod warunkiem posiadania dodatkowych zabezpieczeń obiektu. Także grupy wycieczkowe, szczególnie z obcokrajowcami, nie mogą ze względu na ubezpieczenie wynająć pokoi w obiekcie, który nie spełnia wymogów ubezpieczyciela, czyli np. brak w nich zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Warto też pamiętać, że zainstalowanie w pokojach czujników dymu wyklucza palenie papierosów w tych pomieszczeniach, co poprawia komfort przebywania w nich.